POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (1. - 7. října 2007)

Evropský týden regionů a měst

Projekt Dnů otevřených dveří 2007 (Open Days) neboli Evropský týden regionů a měst, který společně organizují Výbor regionů a Evropská komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku se uskuteční ve dnech od 8. do 11. října 2007 v Bruselu. Kromě programu v Bruselu budou během měsíce října probíhat více než 100 akcí na místní úrovni, které pořádají místní a regionální orgány jednotlivých členských států. V České republice se tyto akce uskuteční v 5 městech. V rámci Dnů otevřených dveří proběhnou setkání pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v EU s politiky působícími na celostátní, regionální a místní úrovni, odborníky v příslušných oblastech a zástupci podnikatelských a bankovních organizací a organizací občanské společnosti.Očekává se, že akcí, jejichž součástí bude 150 seminářů a debat, se zúčastní až 5 000 lidí.

EVROPSKÁ KOMISE

Koncové ceny roamingu klesly až o 60 %
Brusel 5. října 2007 - Spotřebitelé v Evropské unii platí od tohoto léta za používání svých mobilních telefonů v zahraničí až o 60 % méně. Přechod evropských mobilních operátorů na eurosazbu postupuje podle plánu. To je výsledek studie 27 národních telekomunikačních regulátorů, kteří jsou sdruženi ve skupině evropských regulačních orgánů (ERG), provedené ve spolupráci s Evropskou Komisí. Mobilní operátoři většinou splnili požadavky zavést, nabídnout a zpřístupnit "eurosazbu" (maximální sazbu 49 centů za minutu volání v zahraničí a 24 centů za příchozí hovory v zahraničí bez DPH) všem svým roamingovým zákazníkům od 30. července. Do 30. srpna přešlo v EU na eurosazbu již okolo 200 milionů zákazníků. Mnoho operátorů reagovalo rychleji, než vyžadovala legislativa a aktivovalo eurosazbu již v červenci nebo v srpnu. Ze studie ERG rovněž vyplývá, že většina operátorů plní i ustanovení o transparentnosti, která byla zavedena nařízením EU o roamingu.
více »

Margot Wallströmová: PŘESTAŇME SE VZÁJEMNĚ OBVIŇOVAT!

Brusel 5. října 2007 - Evropská komise dnes představila návrhy týkající se "Partnerství pro komunikaci o Evropě". Na základě svých dřívějších iniciativ Komise mimo jiné navrhuje dohodu s ostatními institucemi EU o prioritách v komunikaci a zřízení dobrovolných partnerství s členskými státy v oblasti řízení. Je zřejmé, že členské státy hrají klíčovou roli, pokud jde o komunikaci o evropských záležitostech v jejich příslušných zemích. Komise navrhuje rozšířit dobrovolná partnerství v oblasti řízení, která již s některými zeměmi fungují, tak, aby bylo možné provádět společné komunikační iniciativy. Přestože by si Komise a ostatní instituce EU měly uchovat vlastní komunikační infrastrukturu, navrhuje se interinstitucionální dohoda, která by měla zlepšit společnou komunikaci o dohodnutých prioritních tématech.
více »

Komise schválila strategii, kterou si pro provádění politiky soudržnosti v období 2007-2013 zvolila Belgie

Brusel 5. října 2007 - Evropská komise právě potvrdila strategii, kterou si pro provádění politiky soudržnosti v období 2007-2013 vybrala Belgie. Belgické orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci upřesnily, jak hodlají použít 2,258 miliard EUR z evropských finančních prostředků v souvislosti s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.
více »

Komise chce lepší zapojení mladých lidí do společnosti

Brusel 5. září 2007 - V důsledku toho, že obyvatelstvo Evropy stárne čím dál rychleji a podíl mladých pracovníků se snižuje, se EU bude stále více spoléhat na mladší generace. Podle analýzy, kterou dnes Komise předložila, jsou mladí lidé často nedostatečně připraveni na to, aby tuto odpovědnost převzali. Jeden z šesti mladých Evropanů ukončuje školní docházku předčasně a 4,6 milionů mladých lidí ve věku 15-24 let nemá práci. Dokument zdůrazňuje, že je nutné více a dříve investovat do vzdělávání a zdraví mládeže, a to jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států, a zlepšit přechod z procesu vzdělávání do pracovního života. Rovněž klade důraz na to, aby byli mladí lidé více zapojováni do občanského života a do společnosti jako celku.
více »

Komise vyzývá k lepšímu provádění práva Společenství s cílem chránit zájmy občanů a podniků

Brusel 5. září 2007 - Evropská komise dnes představila několik návrhů, jak zlepšit uplatňování práva Společenství. V rámci priority zlepšení právních předpisů Komise usiluje o účinnější provádění práva Společenství a rychlejší řešení stížností občanů a podniků. Pro udržení konkurenceschopnosti Evropy v rychle se měnícím světě je nutné, aby tvorba politik reagovala na zájmy občanů i podniků. Komise coby strážkyně Smluv tak sestavila program možných zlepšení. Usiluje o to, aby byly prostřednictvím různých nástrojů zjištěny problémy s implementací při přípravě nových a novelizovaných právních předpisů. Komise si klade za cíl, aby členské státy obnovily svůj závazek vylepšit poskytování informací občanům a podnikům a zdokonalit řešení jejich problémů. Zavazuje se k následujícím krokům: předcházet problémům a lépe se přitom zaměřovat na cíl, zvýšit efektivnost častějšími rozhodnutími při managementu soudních řízení zahájených Komisí a určením priorit, a dále zvýšit transparentnost uplatňování a prosazování práva. Komise navrhuje, aby společně s Parlamentem a Radou zavedla pro provádění, řízení a prosazování práva Společenství strategičtější plánování a více kontrol výsledků.
více »


RADA

Návrh reformní smlouvy zveřejněn
Rada Evropské unie zveřejnila návrh textu reformní smlouvy jako podklad pro jednání mezivládní konference.
více;

EVROPSKÝ PARLAMENT

Meziparlamentí setkání: je třeba přijmout mezinárodně závazné cíle na snížení emisí CO2

Mezi témata, která v pondělí a v úterý projednávali poslanci na prvním meziparlamentním setkání o klimatických změnách, patřily především mezinárodně závazné cíle na snížení emisí CO2, evropská i národní opatření, která umožní "čelit klimatickým změnám” nebo otázka, jako může EU přispět k úspěchu konference OSN o klimatických změnách na Bali.
Ačkoli se členské státy již zavázaly snížit skleníkové plyny o 20 % do roku 2020, "je možné jít ještě dál”, uvedl ministr, a současně zdůraznil, že rozvinuté státy by se měly ujmout vedení a společně stanovit hlavní směry pro snížení emisí o 30 % do roku 2020. Do roku 2050 by pak emise mohly být sníženy o 60 až 80 %. Rozvojové země by také měly přijmout v této oblasti větší odpovědnost a více přispívat ke snížení emisí.
více »

Cena LUX: Evropský parlament podporuje kulturu


Nelze budovat Evropu, aniž bychom současně usilovali o kulturní rozmanitost a podporovali umělecké obory. A právě v době, kdy Evropská unie slaví 50. výročí svého vzniku a netrpělivě očekává novou smlouvu, se Evropský parlament rozhodl zavést Cenu LUX (světlo) a jejím prostřednictvím podpořit evropskou kinematografii.
Cena Lux si klade za cíl "vnést světlo” do veřejné debaty o procesu budování Evropy a přispět k propagaci evropských filmů v Evropské unii. U vítězného snímku budou z prostředků Ceny LUX pořízeny titulky ve všech 23 úředních jazycích a rovněž bude financován přenos videozáznamu na fotografický film. Původní jazyková verze pak bude opatřena titulky pro neslyšící osoby.
více »

Zveřejněno 26.10.2007 v 10:45 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa